Daily Archives: 8 sierpnia, 2022

Minister wprowadzi zarządcę do spółki objętej sankcjami

Sejm przyjął w piątek poprawki wprowadzone przez Senat do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana prawa umożliwi ustanawianie zarządu przymusowego wobec podmiotów objętych sankcjami i pozwoli na wypłacanie pracownikom tych podmiotów pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.... Read More | Więcej...